CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục Trung học
Thủ tục: Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin học lại học sinh ký.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao giấy khai sinh.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

Số lượng hồ sơ

01 bộ