CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thủ tục: Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

không

Số lượng hồ sơ

01 bộ