Đến tháng 9
Tỉnh Bến Tre đã giải quyết

98,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 24/09/2020)