Tìm thấy 81 thủ tục

Toàn trình
Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài
Một phần
Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước
Một phần
Tuyển sinh trung học phổ thông
Một phần
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Toàn trình
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Một phần
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Một phần
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Một phần
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Một phần
Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
Toàn trình
Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên
Toàn trình
Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện
Toàn trình
Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh
Toàn trình
Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
Toàn trình
Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người
Toàn trình
Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
...