Tìm thấy 77 thủ tục

Toàn trình
Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Một phần
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Toàn trình
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Toàn trình
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Toàn trình
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Toàn trình
Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
Một phần
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Một phần
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Một phần
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Một phần
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Toàn trình
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Toàn trình
Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển
Toàn trình
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Toàn trình
Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Toàn trình
Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)
...