STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.06.H07-211207-0002 Thay đổi nội dung ĐKDN 0025246241 1301112069 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG LONG BẾN TRE 94 07/12/2021 10/12/2021 Đã tiếp nhận
2 000.00.06.H07-211207-0004 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0017769219 1301052412 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH SẴN SÀNG 94 07/12/2021 14/12/2021 Đã tiếp nhận
3 000.00.06.H07-211207-0001 Thay đổi nội dung ĐKDN 0025277902 1301112284 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỖ THÀNH ĐẠT 94 07/12/2021 10/12/2021 Bị từ chối
4 000.00.06.H07-211207-0003 Thông báo thay đổi 0016127094 1301033794 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG THÀNH CÔNG 94 07/12/2021 10/12/2021 Đã tiếp nhận