Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI PHÁP THẮC MẮC – PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu trao đổi, liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp để được tư vấn, giải đáp thắc mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC, điều kiện, trình tự thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ: