CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1646 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TCBC.1 Thành lập Hội Tổ chức phi chính phủ
2 GPXD-CAPMOI Cấp giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
3 LĐNN-CAPMOI Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động ngoài nước
4 CGPSXR Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước
5 CTKM Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại
6 TLTHPT Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục (bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 ĐT01 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
8 NLNTATBXVHN01 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ và hạt nhân
9 GDNN.1 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp
10 NQLD01 ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG Lao động
11 TCBM Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức bộ máy
12 32_CGCNĐĐKBBPHANBON Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật
13 701_THUCAN_TM_DH_CAP_MOI Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi
14 1432QLCL05 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
15 1736QCTTY Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y