CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3505 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TCBC.1 Thành lập Hội Tổ chức phi chính phủ
2 DKKH_XA_MCB Đăng ký kết hôn Hộ tịch
3 DKKS_XA_MCB Đăng ký khai sinh Hộ tịch
4 LĐNN-CAPMOI Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động ngoài nước
5 GPXD-CAPMOI Cấp giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh *Quản lý xây dựng công trình
6 DICHVUDIENTRUCTUYEN DỊCH VỤ ĐIỆN TRỰC TUYẾN *DỊCH VỤ ĐIỆN TRỰC TUYẾN
7 CGPSXR Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước
8 CTKM Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại
9 TLTHPT Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục (bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 ĐT01 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; bến khách ngang sông Đường thủy nội địa
11 NLNTATBXVHN01 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ và hạt nhân
12 GDNN.1 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp
13 NQLD01 ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG Lao động
14 TCBM Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức bộ máy
15 32_CGCNĐĐKBBPHANBON Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật