Loading...

STT Lĩnh vực quản lý Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Làm sao để biết được thông tin, kết quả xử lý hồ sơ của mình? - Dịch vụ “Tra cứu tình trạng hồ sơ qua Cổng dịch vụ công” là dịch vụ giúp cá nhân, tổ chức theo dõi được tình hình xử lý hồ sơ 24h/7 ngày.
- Cách thực hiện dịch vụ:
Bước 1: Truy cập vào trang web Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bến Tre theo địa chỉ http://dichvucong.bentre.gov.vn/.
Bước 2: Chọn chức năng “Tra cứu hồ sơ”.
01/12/2023
2 Những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ Toàn trình, mức độ Một phần? Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Dịch vụ công... Xem thêm
21/12/2023
3 Thủ tục, hồ sơ xin cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh? 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
2. Hồ sơ gồm:
a. Đơn đề nghị cấp... Xem thêm
08/06/2023
4 Dịch vụ công trực tuyến là gì? Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 08/06/2023