Loading...

STT Lĩnh vực quản lý Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Thủ tục, hồ sơ xin cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh? 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
2. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề ... Xem thêm
08/06/2023
2 Dịch vụ công trực tuyến là gì? Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 08/06/2023