Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Loading...