CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 CAPDIENTULUOIDIENTRUNGAP CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP Công ty Điện lực Bến Tre Điện