CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 75 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.006388.000.00.00.H07 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục Trung học
2 2.002479.000.00.00.H07 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Giáo dục Trung học
3 1.005074.000.00.00.H07 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
4 2.002480.000.00.00.H07 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục Trung học
5 1.005067.000.00.00.H07 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
6 1.005070.000.00.00.H07 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục Trung học
7 1.006389.000.00.00.H07 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục Trung học
8 1.001714.000.00.00.H07 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 3.000181.000.00.00.H07 Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học
10 1.004889.000.00.00.H07 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
11 2.002478.000.00.00.H07 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Giáo dục Trung học
12 1.005053.000.00.00.H07 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
13 1.001088.000.00.00.H07 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục Trung học
14 1.005036.000.00.00.H07 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
15 1.005069.000.00.00.H07 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp