CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003179.000.00.00.H07 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
2 1.003160.000.00.00.H07 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi
3 2.002036.000.00.00.H07 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
4 2.002038.000.00.00.H07 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
5 2.002039.000.00.00.H07 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
6 2.002191.000.00.00.H07 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
7 2.002192.000.00.00.H07 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước