CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009374.000.00.00.H07 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
2 1.004379.000.00.00.H07 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
3 1.004153.000.00.00.H07 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành
4 2.001173.000.00.00.H07 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
5 1.003633.000.00.00.H07 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính
6 2.001765.000.00.00.H07 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
7 1.003729.000.00.00.H07 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành
8 1.003888.000.00.00.H07 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Báo chí
9 1.005442.000.00.00.H07 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
10 2.001098.000.00.00.H07 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11 2.001584.000.00.00.H07 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành
12 1.003659.000.00.00.H07 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
13 1.003384.000.00.00.H07 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 1.003687.000.00.00.H07 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
15 1.005452.000.00.00.H07 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử