CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 44 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.011675.000.00.00.H07 Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây Dựng Giám định tư pháp xây dựng
2 2.001116.000.00.00.H07 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây Dựng Giám định tư pháp xây dựng
3 1.009788.000.00.00.H07 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. Sở Xây Dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
4 1.009791.000.00.00.H07 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Sở Xây Dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
5 1.002572.000.00.00.H07 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây Dựng Kinh doanh bất động sản
6 1.002625.000.00.00.H07 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây Dựng Kinh doanh bất động sản
7 1.010747.000.00.00.H07 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư Sở Xây Dựng Kinh doanh bất động sản
8 1.007748.000.00.00.H07 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Sở Xây Dựng Nhà ở và công sở
9 1.007750.000.00.00.H07 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Sở Xây Dựng Nhà ở và công sở
10 1.007762.000.00.00.H07 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Sở Xây Dựng Nhà ở và công sở
11 1.007763.000.00.00.H07 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Sở Xây Dựng Nhà ở và công sở
12 1.007764.000.00.00.H07 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây Dựng Nhà ở và công sở
13 1.007765.000.00.00.H07 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây Dựng Nhà ở và công sở
14 1.007766.000.00.00.H07 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây Dựng Nhà ở và công sở
15 1.007767.000.00.00.H07 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây Dựng Nhà ở và công sở