CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TSTHPT Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học
2 TLDTNT Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục Dân tộc
3 HĐTNT Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Dân tộc
4 SNDTNT Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục Dân tộc