CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CSHTDNNVV Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2 2.002003.000.00.00.H07 Đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa