CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 27 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1432QLCL05 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
2 1736QCTTY Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y
3 701_THUCAN_TM_DH_CAP_LAI Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi
4 CAP_GCN_DKTC Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
5 701_CN_TRANG_TRAI_CAP_LAI Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Chăn nuôi
6 1736DKBBTTY Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y
7 965_CAP_CAPLAI_GP_KTTS Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản
8 965_CAP_CAPLAI_GXN_THUYSAN_LONG_BE Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Thủy sản
9 918_CGXNNDQC Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
10 CAP_LAI_GCN_ĐK_TAU_CA Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
11 287_XOA_DANG_KY_TAU_CA Xóa đăng ký tàu cá Thủy sản
12 32_XNNDQCPB Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Bảo vệ thực vật
13 2076_CHITRAPHIBAOHIEMNONGNGHIEP Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Bảo hiểm
14 2076_CHAMDUTPHIBHNN Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm
15 2418_CAPLAIGPHOATDONGTHUYLOI Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi