CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 58 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ĐĐ6 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Đất đai
2 TDCCBSHTXDDTCL Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch
3 KTHT-XD3 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sữa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh Quản lý hoạt động xây dựng
4 ĐĐ7 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Đất đai
5 CH-LDTBXH-BTXH11 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
6 CH-LDTBXH-COVID19-04 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
7 CH-GD&ĐT-GDDT01 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Dân tộc
8 CH-GD&ĐT-GDDT02 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục Dân tộc
9 CH-GD&ĐT-GDDT03 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục Dân tộc
10 CH-GD&ĐT-GDDT04 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục Dân tộc
11 CH-GD&ĐT-GDDT05 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục Dân tộc
12 CH-GD&ĐT-GDTrH06 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
13 CH-GD&ĐT-GDQD07 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 CH-GD&ĐT-GDQD08 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 XLĐ Xử lý đơn Xử lý đơn thư