CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 46 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CH-LDTBXH-COVID19-02 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
2 CH-LDTBXH-COVID19-04 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
3 CH-NN&PTNT-LN03 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp
4 CH-LDTBXH-COVID19-04 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
5 CH-XD-HDXD03 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh Quản lý hoạt động xây dựng
6 CH-XD-HDXD01 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Quản lý hoạt động xây dựng
7 CH-LDTBXH-BTXH11 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
8 CH-LDTBXH-BTXH12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
9 CH-LDTBXH-BTXH13 Dừng trợ cấp xã hội tại cơ sở trợ cấp xã hội Bảo trợ xã hội
10 CX-LĐTBXH-BVCSTE01 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
11 CX-LĐTBXH-BVCSTE03 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Bảo vệ chăm sóc trẻ em
12 CX-LĐTBXH-BVCSTE06 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Bảo vệ chăm sóc trẻ em
13 CH-TT-KN02 Giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại, tố cáo
14 CH-TT-TC01 Giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
15 CH-CT-KDK01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí