CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CH-GD&ĐT-20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 CX-TP-HT01 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
3 CH-GD&ĐT-24 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục Tiểu học
4 CH-GD&ĐT-14 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 CX-TP-CT01 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
6 CH-GD&ĐT-02 Cho phép trưòng mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 CH-GD&ĐT-03 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 CX-TP-HT17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
9 CH-TT&TT-PTTH&TTĐT01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10 CH-LDTBXH-BTXH04 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội
11 CX-LDTBXH-BTXH03 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội
12 CH-GD&ĐT-27 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Giáo dục Mầm non
13 CH-GD&ĐT-12 Giải thể trường Tiểu học theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 CX-LDTBXH-BTXH04 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội
15 CH-CT-LTHHTN04 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước