CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 92 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CH-TP-HT14 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
2 CX-TP-HT09 Đăng ký giám hộ Hộ tịch
3 CH-TN&MT-DD03 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
4 CH-TP-NCN01 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi
5 CX-LDTBXH-PCTNXH02 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
6 CH-GD&ĐT-16 Sáp nhập, chia, tách trưòng mẫu giáo, trưởng mầm non, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 CX-TP-HT07 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
8 CX-TP-HT11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch
9 CX-TP-HT15 Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
10 CH-TN&MT-DD06 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Đất đai
11 CX-VHTTDL-VHCS02 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
12 CX-LDTBXH-PCTNXH03 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
13 CH-KH&ĐT-HTX15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
14 CH-TP-HT13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
15 CH-TP-HT15 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch