CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3447 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 701_THUCAN_TM_DH_CAP_MOI Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi
17 1432QLCL05 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
18 1432QLCL06 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
19 1736QCTTY Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y
20 1736_CAPMOI_GCN_ĐĐKBB_THUOC_TY Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y
21 TĐKT.1 Tặng thưởng bằng khen cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
22 DVSNCL.1 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
23 VTLT_1 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Văn thư và Lưu trữ nhà nước
24 TG1 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
25 DKG01 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh (thủ tục đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ) *Quản lý giá và Công sản
26 ĐG_KS_CHUATHAMDO Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản
27 XNDK_KH_BVMT Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
28 PLP_KK_TDTK Kê khai, thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Phí, lệ phí
29 BC01 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
30 BCVT_01 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính