CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3447 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CX_LĐTBXH-BVCSTE02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
62 CH_GD&ĐT-23 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo
63 TLTTHCSCL Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và Đào tạo
64 Cx_GQKNLD Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo
65 CGCNĐĐKCHBLLPG Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
66 CH_CGPSXRNKD Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
67 CH_TTKDTHUOCLA Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
68 CX_GDDT-GDDT06 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Mầm non
69 GTHĐNT Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục Mầm non
70 CX_CPCSGDKTHCTGDTH Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học
71 CH_GD&ĐT-20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
72 CH_ĐKTLHTX Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
73 CH_DKKDHCT Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
74 CH_DKKSCYTNN Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
75 CH_ĐKGHCYTNN Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch