CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1746 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 KTCTNT-THICONG Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
77 TĐTK-BANVETHICONG Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
78 TĐTK-COSO Thẩm định thiết kế cơ sở tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
79 LĐNN-CAPLAI Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động ngoài nước
80 XNHTCT-BVMT Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án *Tài nguyên & môi trường
81 XNĐK-KHBVMT Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường *Tài nguyên & môi trường
82 1.010733.000.00.00.H07 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) *Tài nguyên & môi trường
83 CAPDIENTULUOIDIENTRUNGAP CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP Điện
84 2.001474.000.00.00.H07 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại
85 1.005074.000.00.00.H07 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
86 2.002480.000.00.00.H07 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục Trung học
87 1.001001.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm
88 2.002380.000.00.00.H07 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ và hạt nhân
89 1.005046.000.00.00.H07 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
90 1.005124.000.00.00.H07 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)