CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1662 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 VTLT_2 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
77 TG2 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
78 DATU01 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Đầu tư
79 CHU_NGUON_THAI Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường
80 TNN_GHHNKNDĐ Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước
81 BC02 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
82 BCVT_02 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
83 PTTHTTĐT_02 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
84 XB02 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
85 38/VHCS Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa cơ sở
86 Xác nhận quảng cáo Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm An toàn thực phẩm
87 KB64-78 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
88 D02-1232 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động Dược phẩm
89 GDDT-CH04 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
90 CH-CT-KDK02 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí