CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1662 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CH-CT-LTHHTN02 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
92 CH-CT-LTHHTN05 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rưọu Lưu thông hàng hóa trong nước
93 CH-CT-LTHHTN08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
94 CH-GD&ĐT-GDMN03 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Mầm non
95 CH-KH&ĐT-HTX02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
96 CH-TP-HT02 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
97 CH-XD-QLHDXD06 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Quản lý hoạt động xây dựng
98 CH-LDTBXH-PCTNXH02 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Cơ sở quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
99 CH-NV-TCHCDVSNCL02 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
100 CX_GQTC Giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
101 CH_GHTHGKVB Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Biển và hải đảo
102 GPXD-CAPLAI Cấp lại giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
103 CMHLNVPCCC Cấp giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
104 DKKMMR Đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
105 THPT_HDTL Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục Trung học