CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1808 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 TĐTK-COSO Thẩm định thiết kế cơ sở tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
107 LĐNN-CAPLAI Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động ngoài nước
108 XNHTCT-BVMT Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án *Tài nguyên & môi trường
109 XNĐK-KHBVMT Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường *Tài nguyên & môi trường
110 TĐ-ĐMT Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường *Tài nguyên & môi trường
111 CĐGXNKDPCCC Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
112 CAPDIENTULUOIDIENTRUNGAP CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP Điện
113 2.001474.000.00.00.H07 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại
114 1.005074.000.00.00.H07 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
115 2.002480.000.00.00.H07 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục Trung học
116 1.001001.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm
117 2.002380.000.00.00.H07 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ và hạt nhân
118 1.010026.000.00.00.H07 Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
119 2.002015.000.00.00.H07 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
120 2.002016.000.00.00.H07 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp