CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1658 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 ĐB01 Đăng ký khai thác tuyến Đường bộ
107 NLNTATBXVHN03 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ và hạt nhân
108 GPLD1 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động
109 LĐNN002 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước
110 701_CN_TRANG_TRAI_CAP_MOI Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Chăn nuôi
111 1736_CAP_GH_CC_HANH_NGHE_TY Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Thú y
112 TĐKT.3 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
113 TCBC.3 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội Tổ chức phi chính phủ
114 DVSNCL.3 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
115 VTLT_3 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của đọc giả tại phòng đọc Văn thư và Lưu trữ nhà nước
116 TG3 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
117 QĐG01 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá
118 2.001417.000.00.00.H07 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Lý lịch tư pháp
119 BC03 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
120 BCVT_03 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính