CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1793 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1726 1.010837 Chính sách hỗ trợ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch
1727 1.010943.000.00.00.H07 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
1728 1.011675.000.00.00.H07 Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây Dựng Giám định tư pháp xây dựng
1729 2.001116.000.00.00.H07 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây Dựng Giám định tư pháp xây dựng
1730 1.011769.000.00.00.H07 Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Sở Xây Dựng Quản lý công sản
1731 1.010943.000.00.00.H07 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Sở Xây Dựng Tiếp công dân
1732 2.002499.000.00.00.H07 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Sở Xây Dựng Xử lý đơn thư
1733 1.009788.000.00.00.H07 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. Sở Xây Dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
1734 1.009791.000.00.00.H07 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Sở Xây Dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
1735 1.009794.000.00.00.H07 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương Sở Xây Dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
1736 1.002572.000.00.00.H07 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây Dựng Kinh doanh bất động sản
1737 1.002625.000.00.00.H07 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây Dựng Kinh doanh bất động sản
1738 1.010747.000.00.00.H07 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư Sở Xây Dựng Kinh doanh bất động sản
1739 1.007748.000.00.00.H07 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Sở Xây Dựng Nhà ở và công sở
1740 1.007750.000.00.00.H07 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Sở Xây Dựng Nhà ở và công sở