CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4201 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 GDNN.1 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp
17 NQLD01 ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Lao động
18 TLHD001 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Lao động
19 TCBM Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức bộ máy
20 32_CGCNĐĐKBBPHANBON Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật
21 701_THUCAN_TM_DH_CAP_MOI Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi
22 1432QLCL05 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
23 1736QCTTY Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y
24 1736_CAPMOI_GCN_ĐĐKBB_THUOC_TY Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y
25 TĐKT.1 Tặng thưởng bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
26 DVSNCL.1 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
27 VTLT_1 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Văn thư và Lưu trữ nhà nước
28 TG1 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
29 DKG01 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
30 TT_GQTCDD Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh tra