CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4329 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
4321 CH-LDTBXH-BTXH12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
4322 2.000282.000.00.00.H07 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội
4323 2.000477.000.00.00.H07 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội
4324 CH-GD&ĐT-24 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4325 CH-TT-KN01 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
4326 CH-TT-TC01 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
4327 CH-LDTBXH-BTXH12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
4328 CX-LDTBXH-PCTNXH01 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
4329 CX-LDTBXH-PCTNXH01 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội