CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4201 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CH-VHTT&DL-VHCS11 Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở
47 CH-GD&ĐT-GDMN01 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục Mầm non
48 CH-GD&ĐT-GDMN03 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Giáo dục Mầm non
49 CX-TP-HT01 Đăng ký khai sinh Hộ tịch
50 CH-GD&ĐT-GDTrH07 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
51 CX-TP-HT13 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch
52 CH-TP-BTNN02 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
53 TP_CTNN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
54 CH-TP-NCN01 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi
55 CH-XD-HDXD02 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh Xây dựng
56 CX-LDTBXH-PCTNXH02 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
57 CH-NV-TCHCDVSNCL01 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
58 CH-LDTBXH-BTXH01 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội
59 CH-CT-KDK01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
60 CH-CT-LTHHTN04 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước