CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 20 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.009773.000.00.00.H07 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL) Ban Quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt nam
17 1.009774.000.00.00.H07 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL) Ban Quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt nam
18 1.009775.000.00.00.H07 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài (BQL) Ban Quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt nam
19 1.010943.000.00.00.H07 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiếp công dân
20 2.002499.000.00.00.H07 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Ban Quản lý các khu công nghiệp Xử lý đơn thư