CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 121 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 DKHDTM Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
17 DKDNV Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
18 TDGDTM Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
19 XNCKNKT Xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công Xuất nhập khẩu
20 TTVPNN Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
21 CLVPTNNN Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
22 DCTLVPDD Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
23 GHTTVPNN Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
24 CDHDVPNN Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
25 DKDCDP Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh
26 TBHNDC Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản lý Cạnh tranh
27 GP_RUOU Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước
28 GP_BBTL Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
29 CAPLAI_GP_RUOU Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước
30 CAPLAI_GPBBTL Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước