CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 75 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 DK_VPDDGD Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
62 GT_CSGD Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
63 CDHD_DTNN Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
64 GDTX_HDGDTL Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
65 TCL_GDHN Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
66 PKBTTHPT Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
67 GT_GDHN Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
68 DCTNTHPT Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
69 DKTTNTHPT Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
70 CUTUYEN Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi, tuyển sinh
71 TL TTHT-PTGDHNCL Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
72 DNMGHPHSSV Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
73 CNPCGDMN Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
74 TT CDNT-MG-MN Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do hà đầu tư nước ngoài đàu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tu thục hoạt động không vì lợi nhuận. Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
75 CDTTHPTTT Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, phổ thông tư thục có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường. Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân