CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
61 1.009465.000.00.00.H07 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
62 2.000872.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
63 1.001919.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
64 1.001826.000.00.00.H07 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
65 1.001777.000.00.00.H07 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
66 1.004995.000.00.00.H07 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
67 1.004987.000.00.00.H07 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
68 1.002793.000.00.00.H07 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
69 1.002796.000.00.00.H07 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
70 2.000769.000.00.00.H07 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trường hợp Cơ sở đào tạo đã cấp Chứng chỉ không còn hoạt động Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
71 1.001735.000.00.00.H07 Cấp Giấy phép xe tập lái Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
72 1.002801.000.00.00.H07 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
73 1.001765.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
74 1.009459.000.00.00.H07 Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
75 2.001002.000.00.00.H07 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Sở Giao thông Vận tải Đường bộ