CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 108 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 GQCDTCLS.NCC Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
77 GQHCDUDHH.NCC Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
78 GQTCTHT.NCC Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công
79 NCC.1 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
80 NCC.2 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: - Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; - Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; - Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; - Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan đều tra. Người có công
81 THCDMLDVTNNHDKC.NCC Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công
82 PCTNXH.1 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng chống tệ nạn xã hội
83 PCTNXH.2 THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN Phòng chống tệ nạn xã hội
84 PCTNXH.3 GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN Phòng chống tệ nạn xã hội
85 PCTNXH.4 CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN Phòng chống tệ nạn xã hội
86 PCTNXH.5 CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN Phòng chống tệ nạn xã hội
87 PCTNXH.6 CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN Phòng chống tệ nạn xã hội
88 ĐKBSHĐGDNN Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
89 DVVL002 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động
90 DVVL01 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động