CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 102 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 32_CGCNĐĐKBBPHANBON Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật
2 701_THUCAN_TM_DH_CAP_MOI Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi
3 1432QLCL05 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
4 1736QCTTY Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y
5 1736_CAPMOI_GCN_ĐĐKBB_THUOC_TY Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y
6 701_THUCAN_TM_DH_CAP_LAI Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi
7 CAP_GCN_DKTC Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
8 701_CN_TRANG_TRAI_CAP_MOI Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Chăn nuôi
9 1736_CAP_GH_CC_HANH_NGHE_TY Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Thú y
10 701_CN_TRANG_TRAI_CAP_LAI Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Chăn nuôi
11 1736_CAP_LAI_CC_HANH_NGHE_TY Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y) Thú y
12 776_GCN_XUAT_XU_HAI_MANH_VO Cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
13 1432QLCL03 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
14 1736DKBBTTY Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y
15 965_CAP_CAPLAI_GP_KTTS Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản