CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 64 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2048_CPHDDD Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đê điều
17 523_KIEM TRA CHAT LUONG MUOI NHAP KHAU Kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
18 523_KIEM TRA ATTP MUOI NHAP KHAU Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
19 164_DAU TU VAO NONG NGHIEP, NONG THON Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
20 2048_GHGPHDDD Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đê điều
21 2418_PDDCQTVHDVCTTLVDUBNDQL Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Thủy lợi
22 2418_PDDCPACMCGPVCTTL Phê duyệt, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Thủy lợi
23 2418_CAPPHEPNOMINVAHOATDONGGAYNO Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thủy lợi
24 2418_CAPGIAYPHEPHOATDONG_PHUONGTIENTHUYNOIDIA Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thủy lợi
25 2418_CAPPHEPCHOCACHOATDONGTRONGCAYLAUNAM Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thủy lợi
26 2418_CAPGIAYPHEPNTTS Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thủy lợi
27 2418_GIAHANGIAYPHEPXAYDUNGCONGTRINH Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng công trình mới; lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân tỉnh. Thủy lợi
28 2418_GIAHANGIAYPHEPTRONGCAYLAUNAM Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thủy lợi
29 2418_GIAHANGIAYPHEPXANUOC Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thủy lợi
30 2418_GIAHANGIAYPHEPNTTS Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thủy lợi