CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 64 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2418_CAPGPDLTTNCKHKDDV Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thủy lợi
32 2418_CAPLAIGPHOATDONGCTTLCOTHAYDOI Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thủy lợi
33 2418_CAPGIAHANGIAYPHEPHOATDONGTTDLNCKHKDDV Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thủy lợi
34 1821_CONGNHANNGHETRUYENTHONG Công nhận nghề truyền thống Nông nghiệp
35 1821_CONGNHANLANGNGHE Công nhận làng nghề Nông nghiệp
36 1821_CONGNHANLANGNGHETRUYENTHONG Công nhận làng nghề truyền thống Nông nghiệp
37 690_PHEDUYETDEANDULICHSINHTHAI Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp
38 690_PHEDUYETDADLSINHTHAINGHIDUONGRUNGPH Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp
39 690_MIENGIAMTIENDICHVUMOITRUONGRUNG Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Lâm nghiệp
40 690_CHUYENLOAIRUNG Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Lâm nghiệp
41 690_PHEDUYETPAQLRBV Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp
42 690_CNNGUONGIONGCAYLN Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Lâm nghiệp
43 690_PDPAKTDVRUNGTTTTN Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lâm nghiệp
44 40_TDPDPATRTTDTRCSMDK Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác Lâm nghiệp
45 40_PDDCTKDTCTLS_UBND Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp