CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BC01 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
2 BCVT_01 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
3 XB01 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất Bản, In và Phát hành
4 BC02 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
5 BCVT_02 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
6 PTTHTTĐT_02 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
7 XB02 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
8 BC03 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
9 BCVT_03 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
10 PTTHTTĐT_03 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11 XB03 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
12 BCVT_04 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
13 PTTHTTĐT_04 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 XB04 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất Bản, In và Phát hành
15 BCVT_05 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính