CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 1.002003.000.00.00.H07 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
107 1.001106.000.00.00.H07 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa
108 1.001822.000.00.00.H07 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
109 1.003738.000.00.00.H07 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
110 1.003835.000.00.00.H07 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Di sản văn hóa
111 1.003901.000.00.00.H07 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
112 2.001641.000.00.00.H07 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
113 1.003560.000.00.00.H07 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa
114 1.003608.000.00.00.H07 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa
115 2.001496.000.00.00.H07 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa
116 1.004594.000.00.00.H07 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Du lịch
117 1.003654.000.00.00.H07 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa
118 1.003676.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa
119 1.003838.000.00.00.H07 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản văn hóa
120 1.003646.000.00.00.H07 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Di sản văn hóa