CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
121 1.003793.000.00.00.H07 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa
122 2.001591.000.00.00.H07 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản văn hóa
123 2.001613.000.00.00.H07 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa
124 2.001631.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa