CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 102 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 09/DSVH Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa
92 10/DSVH Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
93 12/DSVH Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
94 87/LTDL Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Du lịch
95 123/LH Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa
96 124/LH Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa
97 02/DSVH Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản văn hóa
98 01/DSVH Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
99 03/DSVH Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa
100 04/DSVH Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa
101 05/DSVH Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản văn hóa
102 06/DSVH Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Di sản văn hóa