CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 58 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CH-KH&ĐT-HTX03 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
32 CH-KH&ĐT-HTX09 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
33 CH-KH&ĐT-HTX14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
34 CH-KH&ĐT-HTX15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
35 HGTCDDCX Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
36 BSTLHT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
37 CH-KH&ĐT-HTX16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
38 KNTCL1 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại
39 KTHT-XD5 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quản lý hoạt động xây dựng
40 KTHT-XD1 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Quản lý hoạt động xây dựng
41 HTX-CH03 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
42 CT CKND Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Chứng thực
43 CT BSTBC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
44 KNTCL2 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại
45 CTCKNDLCTV Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực