CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 71 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CH-GD&ĐT-17 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục Mầm non
2 CX_NCN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch
3 CX-LDTBXH-BTXH07 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật Bảo trợ xã hội
4 CX-LDTBXH-BTXH08 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
5 CX-LDTBXH-BTXH09 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
6 CX-LDTBXH-BTXH11 Giải quyết trợ cấp, cứu trợ đột xuất tại cộng đồng Bảo trợ xã hội
7 CX-LĐTBXH-BVCSTE02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
8 CX-LĐTBXH-BVCSTE04 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
9 CX-LĐTBXH-BVCSTE05 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
10 CX-TP-HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
11 CX-TP-HT05 Đăng ký khai tử Hộ tịch
12 CX-TP-HT06 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
13 CX-TP-HT07 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
14 CX-TP-HT08 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
15 CX-TP-HT10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch