CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 71 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CX-NV-TNTG08 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tín ngưỡng, Tôn giáo
47 CX-NV-TNTG09 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
48 CX-NV-TNTG10 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, Tôn giáo
49 ĐKGHNN Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
50 CH-TP-BTNN02 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
51 Sáp nhập, chia tách trường TH Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục Tiểu học
52 PCTNXH-CH02 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Cơ sở quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
53 PCTNXH-CH03 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
54 CH-TP-HT07 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
55 CX-TP-HT04 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
56 ĐKKTNN Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
57 CH-TP-HT14 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
58 CH-TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
59 PCTNXH-CH01 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
60 CH-TP-HT13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch