CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 71 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CH-TP-HT15 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
62 KHNN Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
63 DKLKT-CAPXA Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
64 CH-KH&ĐT-HKD04 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
65 BTXH-CH18 Cấp lại sổ bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
66 CH-TP-HT12 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
67 CH-GD&ĐT-10 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục Tiểu học
68 CGCNDDKCHBLLPGC-CL Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
69 DKGH Đăng ký giám hộ Hộ tịch
70 ĐKKSKHĐKNCMC Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
71 DKKH Đăng ký kết hôn Hộ tịch