CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 163 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
136 2.000509.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
137 1.009452.000.00.00.H07 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
138 CH-NV-TCPCP11 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
139 1.001639.000.00.00.H07 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
140 1.009453.000.00.00.H07 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
141 CH-NV-TCPCP12 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
142 2.000477.000.00.00.H07 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
143 1.009454.000.00.00.H07 Công bố hoạt động bến thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
144 CH-NV-TCPCP13 Cho phép quỹ hoại động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
145 1.004494.000.00.00.H07 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
146 1.009455.000.00.00.H07 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
147 CH-NV-TCPCP14 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
148 1.003658.000.00.00.H07 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
149 1.005203.000.00.00.H07 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
150 CH-NV-TCPCP16 Quỹ tự giải thể Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ