CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CH-VHTT&DL-VHCS11 Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở
2 GDDT-CH04 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 CH-VHTT&DL-VHCS10 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở
4 GDDT-CH01 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
5 KT CSTĐCS Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
6 CH-TT&TT-PTTH&TTĐT01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
7 CH-GD&ĐT-02 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Mầm non
8 KT LĐTT Tặng danh hiệu lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
9 GDDT-CH13 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục Tiểu học
10 KT TĐTĐCĐ Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
11 CH-VHTTDL-TV03 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
12 GDDT-CH03 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Tiểu học
13 CH-GD&ĐT-20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
14 CH-VHTTDL-TV02 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
15 GDDT-CH07 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học