CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
151 CH-NV-TNTG01 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo
152 CP KARAOKE cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Văn hóa cơ sở
153 GDDT-CH09 Giải thể trường trung hoc cơ sở Giáo dục Trung học
154 HTX-CH05 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
155 TNHĐKD-CL Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
156 HTKPTTGRTB Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển (đặc thù) Thủy sản
157 CH-TN&MT-MT02 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
158 CH-VHTT&DL-VHCS05 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở
159 CH-XD-QHKT07 Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
160 CH-NN05 Hỗ trợ dự án liên kết Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
161 CH-GD&ĐT-14 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục Mầm non
162 CH-CT-LTHHTN01 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
163 CH-GD&ĐT-21 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
164 GDDT-CH05 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
165 HTNCCLPT Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công